Ban quản lý các dự án đầu tư Sở Y tế Quảng Bình mời thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2016

00:52:30 | 02/08/2016

Ban quản lý các dự án đầu tư Sở Y tế Quảng Bình mời thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2016 Thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016 Nguồn vốn Ngân sách tỉnh

 Số TBMT  20160801217   -   00 Ngày đăng tải  02/08/2016 14:10 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Hàng hóa 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Cung cấp trang thiết bị y tế năm 2016

 Thuộc dự án  Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2016

 Nguồn vốn  Ngân sách tỉnh 

 Bên mời thầu Z015944 - Ban quản lý các dự án đầu tư Sở Y tế Quảng Bình

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  08/08/2016 - 07:30 Đến ngày  15/08/2016 - 08:00

 Địa điểm  Ban quản lý các dự án đầu tư Sở Y tế Quảng Bình (Địa chỉ: Số 02, Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: 052.3822562; Fax: 052.3824026) 

 Giá bán  1.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  15/08/2016 - 08:30 

 Hình thức đảm bảo Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 50.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Năm mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510