Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Giao thông Tây Ninh mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình

01:47:43 | 02/08/2016

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Giao thông Tây Ninh mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Thuộc dự án Sửa chữa vừa ĐT.792 Nguồn vốn Vốn sự nghiệp giao thông năm 2016

 Số TBMT  20160801294   -   00 Ngày đăng tải  02/08/2016 15:23 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Thi công xây dựng công trình

 Thuộc dự án  Sửa chữa vừa ĐT.792

 Nguồn vốn  Vốn sự nghiệp giao thông năm 2016 

 Bên mời thầu Z007539 - Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Giao thông Tây Ninh

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

 Thời gian bán HSMT từ  08/08/2016 - 09:00 Đến ngày  18/08/2016 - 09:00

 Địa điểm  Số 209, đường 30/4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 Giá bán  2.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  18/08/2016 - 09:30 

 Hình thức đảm bảo đặt cọc bằng Sec, hoặc thư bảo lãnh của một Ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam. 

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 90.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Chín mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 03 tháng

 Nội dung chính của gói thầu Sửa chữa vừa đoạn tuyến dài 11,684km; điểm đầu tuyến tại ngã tư Chàng Riệc giao với đường Trung ương cục, điểm cuối tuyến tại ngã ba Vạc Xa, thuộc huyện Tân Châu và huyện Tân Biên; chiều rộng mặt đường 2x3m=6m; chiều rộng lề đường 2x1,5m=3m. Sửa chữa ổ gà, bù vênh, thảm BTN hạt trung.

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510