Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ mời thầu gói số 01 xây lắp

19:05:27 | 31/07/2016

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ mời thầu gói số 01 (xây lắp) Thuộc dự án Sửa chữa Trường Mầm non Láng Dài, xã Láng Dài Nguồn vốn Nguồn vốn huyện

 Số TBMT  20160800243   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 08:34 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Gói số 01 (xây lắp)

 Thuộc dự án  Sửa chữa Trường Mầm non Láng Dài, xã Láng Dài

 Nguồn vốn  Nguồn vốn huyện 

 Bên mời thầu Z021535 - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  05/08/2016 - 08:00 Đến ngày  12/08/2016 - 08:00

 Địa điểm  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ, Tỉnh lộ 52, Khu trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Giá bán  Miễn phí 

  Thời điểm mở thầu  12/08/2016 - 09:00 

 Hình thức đảm bảo Có thư bảo lãnh của Ngân hàng

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 40.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Bốn mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 04 tháng

 Nội dung chính của gói thầu Sửa chữa khối nhà chính; sân nền, cây xanh; kè chắn đất; hệ thống cấp, thoát nước

 Hồ sơ mời thầu 

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510