Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng mời thầu gói thầu số 1 Thi công đắp đê bao

19:30:25 | 31/07/2016

Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng mời thầu gói thầu số 1 Thi công đắp đê bao (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu) Thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đê bao bờ Bắc kênh Bắc Viện Nguồn vốn Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2016

 Số TBMT  20160718732   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 08:38 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Gói thầu số 1: Thi công đắp đê bao (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu)

 Thuộc dự án  Sửa chữa, nâng cấp đê bao bờ Bắc kênh Bắc Viện

 Nguồn vốn  Vốn hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2016 

 Bên mời thầu Z009718 - Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  05/08/2016 - 07:30 Đến ngày  12/08/2016 - 09:00

 Địa điểm  Ban quản lý dự án huyện Tân Hồng, địa chỉ: Số 323, đường Nguyễn Huệ, Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

 Giá bán  1.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  12/08/2016 - 09:30 

 Hình thức đảm bảo bằng hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt (đối với trường hợp đặt cọc)

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 30.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Ba mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày

 Nội dung chính của gói thầu Thi công đắp đê bao

 Hồ sơ mời thầu 2016/07/20160718732-00_HS mời chào hàng.pdf

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510