Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh gói thầu số 05 xây lắp toàn bộ công trình Sửa chữa nền

01:19:45 | 02/08/2016

Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh gói thầu số 05 xây lắp toàn bộ công trình Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km2+450 ÷ Km3+400; Km9+648 ÷ Km10+500, tuyến ĐT650. Địa điểm: huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Thuộc dự án Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km2+450 ÷ Km3+400; Km9+648 ÷ Km10+500, tuyến ĐT650. Địa điểm: huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Nguồn vốn Qũy bảo trì đường bộ Phú Yên.

 Số TBMT  20160801284   -   00 Ngày đăng tải  02/08/2016 15:08 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Gói thầu số 05 xây lắp toàn bộ công trình Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km2+450 ÷ Km3+400; Km9+648 ÷ Km10+500, tuyến ĐT650. Địa điểm: huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

 Thuộc dự án  Sửa chữa nền, mặt đường các đoạn Km2+450 ÷ Km3+400; Km9+648 ÷ Km10+500, tuyến ĐT650. Địa điểm: huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

 Nguồn vốn  Qũy bảo trì đường bộ Phú Yên. 

 Bên mời thầu Z021032 - Ban Quản lý dự án Vốn bảo trì đường bộ Tỉnh

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

 Thời gian bán HSMT từ  08/08/2016 - 08:00 Đến ngày  18/08/2016 - 08:00

 Địa điểm  Ban Quản lý dự án vốn bảo trì đường bộ tỉnh, thuộc Sở Giao thông vận tải Phú Yên. Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

 Giá bán  1.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  18/08/2016 - 08:30 

 Hình thức đảm bảo Đặt cọc bằng Séc hoặc nộp thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Bảo lãnh của ngân hàng phải thuộc hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành đảm bảo

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 60.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Sáu mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày

 Nội dung chính của gói thầu 

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510