Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu gói thầu Trang thiết bị

00:21:45 | 02/08/2016

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc mời thầu gói thầu Trang thiết bị, vật tư cho phòng tin học 36 học viên Thuộc dự án Trang thiết bị, vật tư cho phòng tin học 36 học viên Nguồn vốn Bộ Công an cấp năm 2016

 Số TBMT  20160801114   -   00 Ngày đăng tải  02/08/2016 09:38 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Hàng hóa 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Trang thiết bị, vật tư cho phòng tin học 36 học viên

 Thuộc dự án  Trang thiết bị, vật tư cho phòng tin học 36 học viên

 Nguồn vốn  Bộ Công an cấp năm 2016 

 Bên mời thầu Z018831 - Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  08/08/2016 - 07:00 Đến ngày  15/08/2016 - 09:00

 Địa điểm  Phòng Hậu cần & TBKT - Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc 

 Giá bán  500.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  15/08/2016 - 09:30 

 Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh, đặt cọc

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 5.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Năm triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 20 ngày

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510