Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu gói thầu Đặt banner quảng bá các trang thành phần

01:40:59 | 01/08/2016

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu gói thầu Đặt banner quảng bá các trang thành phần. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 143 ngày 01/08/2016) Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp năm 2016.

 Số TBMT  20160800112   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 07:16 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Phi tư vấn 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Đặt banner quảng bá các trang thành phần. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 143 ngày 01/08/2016)

 Thuộc dự án  

 Nguồn vốn  Ngân sách nhà nước cấp năm 2016. 

 Bên mời thầu  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  04/08/2016 - 09:00 Đến ngày  12/08/2016 - 09:00

 Địa điểm  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 080.48577; Fax: 080.48614 

 Giá bán  500.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  12/08/2016 - 09:30 

 Hình thức đảm bảo Bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 5.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Năm triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng Ngay sau khi ký kết hợp đồng (90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Nội dung chính của gói thầu Đặt banner quảng bá các trang thành phần của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

 Hồ sơ mời thầu 

 

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510