Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An mời thầu gói thầu Mua sắm dụng cụ tập thể lực

00:38:46 | 02/08/2016

Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An mời thầu gói thầu Mua sắm dụng cụ tập thể lực, máy xới cỏ, xe cắt cỏ và khung cầu môn Thuộc dự án Mua sắm tài sản, trang thiết bị tập luyện và sửa chữa một số hạng mục cần thiết phục vụ công tác đào tạo vận động viên trẻ Nguồn vốn Ngân sách nhà nước bố trí năm 2015 chuyển sang năm 2016 theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Số TBMT  20160700592   -   01 Ngày đăng tải  02/08/2016 09:06 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Hàng hóa 

 Hình thức thông báo  Thay đổi 

 Gói thầu  Mua sắm dụng cụ tập thể lực, máy xới cỏ, xe cắt cỏ và khung cầu môn

 Thuộc dự án  Mua sắm tài sản, trang thiết bị tập luyện và sửa chữa một số hạng mục cần thiết phục vụ công tác đào tạo vận động viên trẻ 

 Nguồn vốn  Ngân sách nhà nước bố trí năm 2015 chuyển sang năm 2016 theo Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Bên mời thầu Z018661 - Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  05/08/2016 - 10:00 Đến ngày  12/08/2016 - 10:00

 Địa điểm  Văn phòng Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An 

 Giá bán  1.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  12/08/2016 - 10:00 

 Hình thức đảm bảo Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 12.667.400 VND

 Số tiền bằng chữ (Mười hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn bốn trăm đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày

 Thông báo liên quan  [ 00]  

 Hồ sơ mời thầu 2016/07/20160700592-01_img027.jpg

2016/07/20160700592-01_JPEG_Output.PDF

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510