Công ty TNHH Mỹ Quang mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Thuộc dự án Đường tổ 3 ấp 3 xã Lâm San

19:50:36 | 31/07/2016

Công ty TNHH Mỹ Quang mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Thuộc dự án Đường tổ 3 ấp 3 xã Lâm San Nguồn vốn Vốn nhân dân đóng góp và ngân sách hỗ trợ

 Số TBMT  20160800237   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 08:28 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Thi công xây dựng

 Thuộc dự án  Đường tổ 3 ấp 3 xã Lâm San

 Nguồn vốn  Vốn nhân dân đóng góp và ngân sách hỗ trợ 

 Bên mời thầu Z014499 - Công ty TNHH Mỹ Quang

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

 Thời gian bán HSMT từ  04/08/2016 - 10:00 Đến ngày  17/08/2016 - 10:00

 Địa điểm  Văn phòng UBND xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0613.713982 

 Giá bán  1.500.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  17/08/2016 - 10:15 

 Hình thức đảm bảo Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc bảo chi 

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 12.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Mười hai triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày

 Nội dung chính của gói thầu Thi công dự án dờng tổ 3 ấp 3 xã lâm san

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510