Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng mời thầu gói thầu Xây lắp

19:36:24 | 31/07/2016

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng mời thầu gói thầu Xây lắp (kể cả chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí lán trại) (gói thầu số 01) Thuộc dự án Xây mới hội trường khối Đoàn thể huyện Hòa Thành Nguồn vốn Ngân sách huyện chuẩn bị đầu tư và tỉnh hỗ trợ mục tiêu thực hiện dự án

 Số TBMT  20160800251   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 08:44 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Xây lắp (kể cả chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí lán trại) (gói thầu số 01)

 Thuộc dự án  Xây mới hội trường khối Đoàn thể huyện Hòa Thành

 Nguồn vốn  Ngân sách huyện chuẩn bị đầu tư và tỉnh hỗ trợ mục tiêu thực hiện dự án 

 Bên mời thầu Z010631 - Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

 Thời gian bán HSMT từ  05/08/2016 - 15:00 Đến ngày  15/08/2016 - 15:00

 Địa điểm  Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Công trình huyện Hòa Thành, Địa chỉ: 51 Hùng Vương, KP2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 066.3844222 

 Giá bán  2.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  15/08/2016 - 15:00 

 Hình thức đảm bảo bằng séc hoặc thư bảo đảm của Ngân hàng

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 20.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Hai mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày

 Nội dung chính của gói thầu Xây mới hội trường khối Đoàn thể huyện Hòa Thành

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510