Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời thầu gói thầu Xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố Hà Nội

02:54:00 | 01/08/2016

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời thầu gói thầu Xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố Hà Nội. Giai đoạn 1: Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố (năm 2016) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 143 ngày 01/08/2016) Thuộc dự án Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố (năm 2016) của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguồn vốn Nguồn chi sự nghiệp văn hóa về thực hiện chương trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước

 Số TBMT  20160800110   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 07:16 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Phi tư vấn 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố Hà Nội. Giai đoạn 1: Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố (năm 2016) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 143 ngày 01/08/2016)

 Thuộc dự án  Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố (năm 2016) của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

 Nguồn vốn  Nguồn chi sự nghiệp văn hóa về thực hiện chương trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước 

 Bên mời thầu  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  04/08/2016 - 08:00 Đến ngày  10/08/2016 - 16:30

 Địa điểm  Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, 47 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 043.8285006; Email: pxdnsvhgd_sovhtt@hanoi.gov.vn 

 Giá bán  1.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  10/08/2016 - 17:00 

 Hình thức đảm bảo Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh ngân hàng

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 6.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Sáu triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày

 Nội dung chính của gói thầu Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố (năm 2016)

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510