Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị phòng thực hành máy tính

19:29:21 | 31/07/2016

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị phòng thực hành máy tính (Đăng tải trên báo đấu thầu số 143 ngày 01/08/2016) Thuộc dự án Mua sắm thiết bị phòng thực hành máy tính; Nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2016 của nhà trường

 Số TBMT  20160800114   -   00 Ngày đăng tải  01/08/2016 07:16 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Hàng hóa 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Mua sắm thiết bị phòng thực hành máy tính (Đăng tải trên báo đấu thầu số 143 ngày 01/08/2016)

 Thuộc dự án  Mua sắm thiết bị phòng thực hành máy tính;

 Nguồn vốn  Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2016 của nhà trường 

 Bên mời thầu  Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  04/08/2016 - 08:30 Đến ngày  11/08/2016 - 09:00

 Địa điểm  Phòng Quản trị - Phục vụ - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Phòng 103, Tòa nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3904389; Fax: 0280.3846237; email: phongqtpv@ictu.edu.vn 

 Giá bán  500.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  11/08/2016 - 09:30 

 Hình thức đảm bảo Tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 6.500.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510