Trường mầm non Bắc Hồng mời thầu gói thầu Xây lắp

02:15:21 | 02/08/2016

Trường mầm non Bắc Hồng mời thầu gói thầu Xây lắp Thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Bắc Hồng Nguồn vốn Ngân sách

 Số TBMT  20160801266   -   00 Ngày đăng tải  02/08/2016 14:52 

 Loại thông báo  Thông báo thực  Lĩnh vực thông báo  Xây lắp 

 Hình thức thông báo  Đăng lần đầu 

 Gói thầu  Xây lắp

 Thuộc dự án  Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Bắc Hồng

 Nguồn vốn  Ngân sách 

 Bên mời thầu Z024788 - Trường mầm non Bắc Hồng

 Hình thức lựa chọn nhà thầu  Chào hàng cạnh tranh ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

  Thời gian bán HSYC từ  05/08/2016 - 15:00 Đến ngày  12/08/2016 - 15:00

 Địa điểm  Trụ sở Trường mầm non Bắc Hồng 

 Giá bán  1.000.000 VND 

  Thời điểm mở thầu  12/08/2016 - 15:30 

 Hình thức đảm bảo Đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành

 Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Số tiền đảm bảo 20.000.000 VND

 Số tiền bằng chữ (Hai mươi triệu đồng chẵn./.)

 Thời gian thực hiện hợp đồng 45 ngày

 Nội dung chính của gói thầu Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Bắc Hồng

 Hồ sơ mời thầu

Nguồn:muasamcong.mpi.gov.vn


VDICT xin được cung cấp cho bạn Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng.

Cập nhập giải đáp tình huống tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Tra cứu thông tin gói thầu: tuvandauthau.org@gmail.com

Liên hệ hotline :  

Mr.Thiên 0962 741 668

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • Dịch vụ đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0962 741 668
  • Mr Đức
   0985292510