Áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

01:16:10 | 24/11/2015

Qua hòm thư điện tử, Vdict đã nhận được câu hỏi của bạn Nguyễn Anh Đức làm việc ở Ban quản lý dự án 6 tại hòm thư ducna.qlda6@gmail.com.vn hỏi về nội dung liên quan đến việc áp dụng chỉ số giá xây dựng trong việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Câu hỏi của bạn đã được cập nhập tại khóa học quản lý dự án, Viện đào tạo và điều dưỡng cán bộ xây dựng VDICT xin trả lời bạn như sau:

Trích dẫn điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD :

Quản lý việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

1. Sở Xây dựng cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc thu thập số liệu, tính toán và định kỳ công bố chỉ số giá xây dựng để làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí của các công trình xây dựng trên địa bàn.

2. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.

3. Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

- Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng đã quy định: “Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì chủ đầu tư tổ chức xác định các chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng địa phương trước khi áp dụng.

Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình và quyết định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng”.

- Tuy nhiên, trường hợp của Ban quản lý dự án 6, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, hình thức hợp đồng điều chỉnh giá (các hợp đồng xây lắp đã được Bộ Giao thông Vận tải và nhà tài trợ JICA chấp thuận), vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Để biết thêm về các tình huống hãy tham gia khóa học quản lý dự án và Vdict sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn quản lý dự án tốt nhất.          

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510