Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông mời thầu gói thầu bảo hiểm thi công xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường ĐT.386

02:33:42 | 13/11/2015

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông mời thầu gói thầu bảo hiểm thi công xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến (Km16+000 – Km25+900) thuộc dự án "Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến (Km16+000 – Km25+900)".

Số Thông báo mời thầu: 20151104821 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Phi tư vấn - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến (Km16+000 – Km25+900) 

Thuộc dự án: Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến (Km16+000 – Km25+900)

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 90%, ngân sách địa phương 10%; 

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 20/11/2015 - 07:30 Đến ngày  27/11/2015 - 09:00

Địa điểm: Ban QLDA đầu tư XDCT kết cấu hạ tầng giao thông, số 06 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 03213.864.466; Fax: 03213.864.470 

Giá bán: 1.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 27/11/2015 - 09:00 

Phương thức: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 6.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn.

Hình thức đảm bảo: bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng Việt Nam

Thời gian thực hiện hợp đồng: 42 tháng

Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm rủi ro về xây dựng cho các hạng mục của công trình xây dựng nâng cấp tuyến đường ĐT.386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến (Km16+000 – Km25+900)

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510