Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La mời thầu trồng cây xanh thảm cỏ khu quảng trường Mường La

01:02:08 | 20/11/2015

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La mời thầu gói thầu số 02 "Hỗ trợ trồng cây xanh, thảm cỏ, ghế đá khu quảng trường huyện Mường La (Đối diện Huyện ủy, HĐND-UBND huyện)".

Số Thông báo mời thầu: 20151107539 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Hàng hóa - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 02: Hỗ trợ trồng cây xanh, thảm cỏ, ghế đá khu quảng trường huyện Mường La (Đối diện Huyện ủy, HĐND-UBND huyện) 

Thuộc dự án: Hỗ trợ trồng cây xanh, thảm cỏ, ghế đá khu quảng trường huyện Mường La (Đối diện Huyện ủy, HĐND-UBND huyện)

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp môi trường 2015 

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 24/11/2015 - 08:00 Đến ngày  01/12/2015 - 08:00

Địa điểm: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La, Tiểu khu II, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 022.3830277 

Giá bán: 1.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 01/12/2015 - 08:00 

Phương thức: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 7.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn.

Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510