Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Bắc mời thầu giám sát thi công

02:50:21 | 19/11/2015

Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Bắc mời thầu giám sát thi công gói thầu số 21+22 thuộc dự án "Dự án thành phấn Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn".

Số Thông báo mời thầu: 20151107562 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 20: Giám sát thi công xây lắp gói thầu số 21+22

Thuộc dự án: Dự án thành phần Hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng ưu đãi bổ sung năm 2015 

Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Bắc

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 24/11/2015 - 15:00 Đến ngày  14/12/2015 - 15:00

Địa điểm: Văn phòng BQL các công trình hạ tầng huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

Giá bán: 1.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 14/12/2015 - 15:15 

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Nội dung chính của gói thầu: giám sát Thi công xây lắp tuyến Kênh N2 đoạn 1, N2 đoạn 2, Xi phông qua đập cây sung, Hệ thống kênh tiếp nước

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510