Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu mời thầu Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công

03:20:06 | 13/11/2015

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu mời thầu gói thầu 06 - Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công thuộc dự án "Trường Mầm non Phường 12, thành phố Vũng Tàu".

Số Thông báo mời thầu: 20151105461 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu 06 - Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công

Thuộc dự án: Trường Mầm non Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 20/11/2015 - 08:00 Đến ngày  10/12/2015 - 08:00

Địa điểm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu, Phường 8, thành phố Vũng Tàu; Điện thoại: 064.3510039; Fax: 064.3510038 

Giá bán: 1.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu  10/12/2015 - 08:00 

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 thàng

Nội dung chính của gói thầu: Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng: San lấp, móng, khung, sàn hoàn thiện khối, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục công trình phụ và lắp đặt trang thiết bị của dự án. Bao gồm giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng chống cháy nộ và vệ sinh môi trường.

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510