Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội mời thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

02:51:16 | 13/11/2015

Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội mời thầu gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc công trình "Nâng tầng nhà E3, Trường Đại học Công nghệ" thuộc dự án "Nâng cấp diện tích phòng làm việc và giảng đường tại khu vực 144 Xuân Thủy".

Số Thông báo mời thầu: 20151105422 - 01

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Xây lắp - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Thay đổi 

Gói thầu: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc công trình "Nâng tầng nhà E3, Trường Đại học Công nghệ"

Thuộc dự án: Nâng cấp diện tích phòng làm việc và giảng đường tại khu vực 144 Xuân Thủy

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước 

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 18/11/2015 - 15:10 Đến ngày  30/11/2015 - 15:10

Địa điểm:Ban Quản lý các dự án, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.37545658 

Giá bán: 2.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 30/11/2015 - 15:30 

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 80.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn.

Hình thức đảm bảo: Tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình của công trình Nâng tầng nhà E3, Trường Đại học Công Nghệ thuộc dự án Nâng cấp diện tích phòng làm việc và giảng đường tại khu vực 144 Xuân Thủy. Mục tiêu của gói thầu là nâng tầng nhà E3 nhằm đáp ứng nhu cầu diện tích phòng học và phòng làm việc của trường Đại học Công Nghệ.

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510