Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc mời thầu sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh mương

02:11:27 | 13/11/2015

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc mời thầu gói thầu số 01 "Toàn bộ phần xây lắp công trình" thuộc dự án "Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương loại III của các hồ đập và trạm bơm huyện Nghi Lộc".

Số Thông báo mời thầu: 20151105419 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Xây lắp - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 01 - Toàn bộ phần xây lắp công trình

Thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương loại III của các hồ đập và trạm bơm huyện Nghi Lộc

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ; Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước; Lồng ghép các chương trình đầu tư trên địa bàn; Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 20/11/2015 - 08:00 Đến ngày  10/12/2015 - 08:00

Địa điểm: Văn phòng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc - Khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

Giá bán: 2.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 10/12/2015 - 09:00 

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo:1.000.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn.

Hình thức đảm bảo:Thư bảo lãnh 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng

Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương loại III của các trạm bơm và hồ đập trên địa bàn huyện Nghi Lộc, với cac nội dung chính sau: Kết cấu kênh bằng bê tông: Chiều dài là 9.864m kênh hình chữ nhật, thành và đáy kênh dày12cm, đổ trực tiếp bằng bê tông mác 200. Kết cấu kênh bằng gạch xây: Chiều dài là 11.098m kênh hình chữ nhật, thành kênh được xây bằng gạch chỉ vữa M75, tô gia vữa M75. Đáy kênh bằng bê tông M150 dày 12cm, lớp lót bằng bê tông M100. Công trình trên kênh gồm: cống lấy nước và cầu dân dụng kết cấu bản mặt bằng BTCT M200, trụ bằng bê tông M150

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510