Ban quản lý dự án quận Đống Đa mời thầu phá dỡ chuẩn bị mặt bằng xây dựng trường mầm non Kim Liên

01:46:42 | 20/11/2015

Ban quản lý dự án quận Đống Đa mời thầu gói thầu phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, thi công ép cọc thí nghiệm thuộc dự án "Xây dựng trường mầm non Kim Liên, quận Đống Đa".

Số Thông báo mời thầu: 20151107475 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Xây lắp - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, thi công ép cọc thí nghiệm (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Thuộc dự án: Xây dựng trường mầm non Kim Liên, quận Đống Đa

Nguồn vốn: Vốn ngân sách quận 

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án quận Đống Đa 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 24/11/2015 - 09:00 Đến ngày  01/12/2015 - 02:00

Địa điểm: Số 277 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043. 8569580 

Giá bán: 0 VND 

Thời điểm mở thầu: 01/12/2015 - 02:00 

Phương thức: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 21.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn./.)

Hình thức đảm bảo: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, thi công ép cọc thí nghiệm

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510