Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm mời thầu tư vấn giám sát thuộc dự án xây dựng trường tiểu học Đại Mỗ 2

02:29:12 | 19/11/2015

Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm mời thầu gói thầu tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án "Xây dựng trường tiểu học Đại Mỗ 2"

Số Thông báo mời thầu: 20151107558 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Tư vấn - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 02: Chi phí tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án

Thuộc dự án: Xây dựng trường tiểu học Đại Mỗ 2

Nguồn vốn: Ngân sách quận 

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/11/2015 - 09:00 Đến ngày  15/12/2015 - 09:00

Địa điểm: Tại Ban QLDA quận Nam Từ Liêm, số 2 đường Liên Cơ, khu liên cơ quan, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Giá bán: 2.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 15/12/2015 - 09:00 

Phương thức: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện dự án

Nội dung chính của gói thầu: Chi phí tư vấn giám sát các gói thầu thuộc dự án

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510