Công ty nhiệt điện Nghi Sơn mời thầu cung cấp nhiên liệu đá vôi.

01:36:52 | 27/11/2015

Công ty nhiệt điện Nghi Sơn mời thầu cung cấp nhiên liệu đá vôi cho vận hành thương mại 2016 thuộc dự án mua sắm thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh.

Số Thông báo mời thầu: 20151110244 - 00

Loại thông báo:  Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Hàng hóa - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu HH02-2016: Cung cấp nhiên liệu đá vôi cho vận hành thương mại năm 2016.

Thuộc dự án: Mua sắm thường xuyên phục vụ SXKD

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp. 

Bên mời thầu: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Đã sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 02/12/2015 - 08:30 Đến ngày  14/12/2015 - 10:00

Địa điểm: Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Km 11 – đường 513 – xã Hải Hà – huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa. 

Giá bán: 0 VND 

Thời điểm mở thầu: 14/12/2015 - 10:00 

Phương thức: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 0 VNĐ 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510