• Dịch vụ Tư vấn đấu thầu

  Dịch vụ Tư vấn đấu thầu

  20:57 | 23/04/2015

  Dịch vụ Tư vấn đấu thầu, Lập hồ sơ yêu cầu tại VDICT uy tín chất lượng nhanh chóng. Với đội ngũ chuyên gia trong công tác Đấu thầu và quản lý dự án có nhiều kinh nghiệm sẽ đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu...

 • Chỉ định thầu

  Chỉ định thầu

  00:03 | 02/03/2015

  Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản...

 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

  00:32 | 26/02/2015

  Tư vấn giám sát thi công là một hoạt động giám sát xây dựng để theo dõi, kiểm tra, phân tích đánh giá công việc thực hiện của các nhà thầu thi công xây dựng công trình về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công,...

 • Chào hàng cạnh tranh

  Chào hàng cạnh tranh

  01:21 | 25/02/2015

  Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ như: Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; Có dự toán được phê duyệt theo quy định, Đã...

 • Tư vấn quản lý dự án

  Tư vấn quản lý dự án

  19:23 | 02/02/2015

  Quản Lý Dự Án Xây Dựng giúp Chủ đầu tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng...

 • Thông tư 09/2014/TT-BXD lấy ý kiến thẩm tra thiết kế đường trong đô thị

  Thông tư 09/2014/TT-BXD lấy ý kiến thẩm tra thiết kế đường trong đô thị

  19:00 | 02/02/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số...

 • Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

  Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

  13:32 | 10/11/2014

  Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3482/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn...

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510