• Tư vấn quản lý dự án

  Tư vấn quản lý dự án

  19:23 | 02/02/2015

  Quản Lý Dự Án Xây Dựng giúp Chủ đầu tư hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của dự án và khuyến thích mọi thành phần tham gia vào dự án đó nhằm đạt được những mục tiêu của dự án đúng...

 • Thông tư 09/2014/TT-BXD lấy ý kiến thẩm tra thiết kế đường trong đô thị

  Thông tư 09/2014/TT-BXD lấy ý kiến thẩm tra thiết kế đường trong đô thị

  19:00 | 02/02/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số...

 • Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

  Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

  13:32 | 10/11/2014

  Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3482/BXD-HĐXD gửi Văn phòng Chính phủ; Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn...

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510