Giá hợp đồng trọn gói phải tính đủ các yếu tố rủi ro

01:18:03 | 25/11/2015

Câu hỏi của bạn Lê Tài Phát tại hòm thư phattai83@gmail.com hỏi : Công ty tôi có một dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với tổng mức đầu tư gần 1,8 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là hơn 995 triệu đồng, thiết bị là hơn 474 triệu đồng, chi phí dự phòng gần 147 triệu đồng. Ngoài ra còn có chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác… Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với hình thức hợp đồng trọn gói nên cơ quan ông đã tính giá gói thầu gồm chi phí xây lắp, thiết bị và dự phòng. Nhưng khi giao kế hoạch cho đơn vị, cơ quan tài chính cấp trên đã giữ lại chi phí dự phòng và yêu cầu cơ quan tôi tính giá gói thầu chỉ gồm chi phí xây lắp và thiết bị. Như vậy cơ quan tài chính cấp trên thực hiện như vậy có đúng quy định không?

Câu hỏi của bạn đã được cập nhập tại khóa học đấu thầu, Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT xin trả lời bạn như sau:

Trích dẫn Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP :

Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói:

Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.

Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc. Khi đó, đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng các bên tham gia hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

d) Giá hợp đồng theo thời gian thường được áp dụng đối với một số hợp đồng xây dựng có công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng tất cả các loại giá hợp đồng quy định trong Nghị định này.

Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro của mình”.

Như vậy, việc cơ quan tài chính cấp trên cắt chi phí dự phòng trong giá gói thầu như nội dung ông Quang hỏi là chưa đúng quy định.

Chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây lắp và thiết bị xác định như chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu xây lắp và thiết bị theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để biết thêm về các tình huống hãy tham gia khóa học quản lý dự án và Vdict sẵn sàng cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn quản lý dự án tốt nhất.          

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510