Khai giảng Khóa học Tư vấn giám sát tại Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận

20:11:29 | 02/02/2015

Ngày 12/01/2015, tại Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, đường 16/4, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Ban Quản lý dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận phối hợp với Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng - VDICT tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cho các cán bộ kỹ sư đang công tác tại Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board (EVNNPB).

 Tới dự Lễ Khai giảng khóa học tư vấn giám sát có Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc – Ban Quản lý dự án điện hạt Nhân Ninh Thuận; Cùng toàn thể 26 học viên là các Kỹ sư, Thạc sỹ đang công tác tại Ban (EVNNPB).   

 

Khai giảng khóa học tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tại Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận

Khóa học tư vấn giám sát  theo Chương trình khung quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 và thông tư số 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Tại khóa học này, học viện sẽ được học tập và trao đổi thảo luận về các vấn đề chủ yếu trong Luật xây dựng mới số 50/2014/QH13, Nghị định15/2013/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn…Đặc biệt là các chuyên đề về nghiệp vụ tư vấn giám sát.

Nội dung cơ bản của khóa học tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

PHẦN I: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 • Chuyên đề 1: Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Chuyên đề 2: Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
 •  Chuyên đề 3: Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu;
 •   Chuyên đề 4: Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình;
 •  Chuyên đề 5: Giám sát công tác khảo sát xây dựng;
 •  Chuyên đề 6: Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng; công trình;

PHẦN II: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 •  Chuyên đề 7: Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 •  Chuyên đề 8: Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch,đá;
 •  Chuyên đề 9: Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác;
 •  Chuyên đề 10: Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình;
 •  Chuyên đề 11: Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình;
 •  Chuyên đề 12: Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp.

 

điện hạt nhân Ninh Thuận (ảnh từ:Lưu Dũng)
 
Đặc biệt cuối chương trình học viên còn được giới thiệu các nội dung mới về:
Luât Xây dựng mới số 50/2014/QH13, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 18/6/2014 (sau đây gọi là Luật Xây dựng 2014) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Giảng viên của khóa tập huấn nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công
Với  đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm đến từ Trường Đại học Giao thông vận tải  là PGS.TS. Trần Đức Nhiệm; TS. Đỗ Văn Thái- Nguyên giảng viên – Đại học xây dựng.
 Bằng các phương  pháp giảng dạy tiến tiến lấy học viên làm trung tâm, kết hợp lý thuyết với trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế và giải đáp thắc mắc cho học viên trong mỗi cuối buổi học vv… 
 
Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng-VDICT
 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510