Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm mời thầu mua sắm lắp đặt thiết bị xử lý nước thải

00:55:57 | 20/11/2015

Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm mời thầu gói thầu "Toàn bộ phần mua sắm, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm".

Số Thông báo mời thầu: 20151107244 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Hàng hóa - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 7: Toàn bộ phần mua sắm, lắp đặt thiết bị

Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm

Nguồn vốn: Ngân sách huyện 

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm

Hình thức lựa: chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày  25/11/2015 - 08:30 Đến ngày  05/12/2015 - 08:30

Địa điểm: Số 2 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm 

Giá bán: 1.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 05/12/2015 - 09:00 

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 70.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn.

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh Ngân hàng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt toàn bộ thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm Công nghiệp Phú Thị

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510