Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

00:32:29 | 26/02/2015

Tư vấn giám sát thi công là một hoạt động giám sát xây dựng để theo dõi, kiểm tra, phân tích đánh giá công việc thực hiện của các nhà thầu thi công xây dựng công trình về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo đúng hợp đồng kinh tế, thiết kế được duyệt, các tiêu chuấn kỹ thuật hiện hành và các điều kiện kỹ thuật của công trình.

 1. Yêu cầu của công tác giám sát thi công xây dựng công trình

Điều 88 Luật Xây dựng của nước Cộng hoà Xã hội Chủ  nghĩa Việt Nam quy định những yêu cầu của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng như sau :

 • Thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình;
 • Thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng;
 • Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng ;
 • Trung thực, khách quan không vụ lợi.

2. Nguyên tắc giám sát thi công xây dựng công trình

 • Giám sát theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật được phê duyệt ;
 • Lấy tiêu chí nâng cao chất lượng công trình làm đối tượng, lấy pháp luật, Luật Xây dựng, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng làm chỗ dựa, lấy việc nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng làm mục đích ;
 • Tôn trọng pháp luật, công bằng, thành thật và khoa học trong giám sát ;
 • Kỹ sư giám sát không được có quan hệ kinh doanh với các đơn vị nhận thầu thi công, chế tạo thiết bị, cung ứng vật tư, thiết kế kỹ thuật.v.v… ;
 • Xử lý nghiêm khắc những kỹ sư giám sát không làm tròn trách nhiệm gây nên sự cố kỹ thuật và thiệt hại về kinh tế ;
 • Kỹ sư giám sát phải liêm khiết, công bằng, có trí tuệ và tài năng.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình:

Người làm công việc này gọi là "Kỹ sư tư vấn giám sát thi công chất lượng công trình" và phải có chứng chỉ hành nghề.

Kể từ ngày 10/8/2009, việc cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, Kiến trúc sư hoạt động xây dựng, Kỹ sư hoạt động xây dựng (gọi tắt là chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) được thực hiện theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng.

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ theo quy định và đã nộp lệ phí theo quy định.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
 • Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
 • Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2004)).
 •  Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.).

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510