Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đường Trì Bình - Dung Quất mời thấu xây lắp công trình điện giai đoạn 1

01:15:15 | 20/11/2015

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đường Trì Bình - Dung Quất mời thấu gói thầu số 21 "Xây dựng công trình điện giai đoạn 1" thuộc dự án "Đầu tư xây dựng công trình đường Trì Bình - cảng Dung Quất (Km0-Km8+748,72)".

Số Thông báo mời thầu: 20151107575 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Xây lắp - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 21: Xây dựng công trình điện giai đoạn 1

Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Trì Bình - cảng Dung Quất (Km0-Km8+748,72) 

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, nguồn vượt thu, nguồn kết dư và các nguồn vốn hợp pháp khác 

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/11/2015 - 09:00 Đến ngày  17/12/2015 - 09:00

Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật - Tầng 3 - Ban quản lý KKT Dung Quất, Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Giá bán: 2.000.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 17/12/2015 - 09:00 

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo: 262.000.000 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn.

Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh do ngân hàng

Thời gian thực hiện: hợp đồng 14 tháng

Nội dung chính của gói thầu: không

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Tư vấn đấu thầu- lập HSYC- HSĐX tốt nhất.

Cập nhập giải đáp tình huống đấu thầu tại Khóa học đấu thầu của VDICT.

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510