Dịch vụ Tư vấn đấu thầu

20:57:45 | 23/04/2015

Dịch vụ Tư vấn đấu thầu, Lập hồ sơ yêu cầu tại VDICT uy tín chất lượng nhanh chóng. Với đội ngũ chuyên gia trong công tác Đấu thầu và quản lý dự án có nhiều kinh nghiệm sẽ đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư. VDICT sẽ tư vấn toàn diện cho việc tổ chức đấu thầu đối với Chủ đầu tư và lập Hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất của Nhà thầu.

VDICT cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Chủ đầu tư công tác lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm

 

 
Dịch vụ Tư vấn đấu thầu bao gồm các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu như Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chấm thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất...Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;
 
 • Kiểm tra chuẩn bị các tài liệu pháp lý, soạn thảo hồ sơ mời thầu phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể;
 • Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhanh và đảm bảo đúng Luật đấu thầu số 43 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP;
 • Thay mặt chủ đầu tư đàm phán thương thảo hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

VDICT cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho Nhà thầu, công tác lập hồ sơ dự thầu, lập hồ sơ đề xuất

 • Tư  vấn lựa chọn đối tác tham gia đấu thầu; 
 • Lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ bày tỏ quan tâm;
 • Đàm phán liên danh với đối tác tham gia đấu thầu (bao gồm cả việc thay mặt nhà thầu tham gia đàm phán trực tiếp với đối tác, soạn thảo và/hoặc tư vấn hợp đồng liên danh giữa nhà thầu với đối tác… để bảo vệ lợi ích cao nhất cho khách hàng);
 • Tư vấn đấu thầu đảm bảo việc tuân thủ hợp đồng liên danh của đối tác bao gồm cả việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà thầu và đối tác (nếu có); 
 • Tư vấn và/hoặc lập hồ sơ tham gia đấu thầu đảm bảo tính pháp lý và đầy đủ của nội dung hồ sơ thầu;
 • Tư vấn đàm phán, thương thảo hợp đồng với chủ dự án khi trúng thầu;
 • Các công việc tư vấn khác theo yêu cầu.

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đấu thầu tốt nhất.

Liên hệ hotline:

 • Mr.Thiên: 0964 721 668
 • Mr. Đức:   0985 292 510

Công ty CP Đào tạo và Phát triển xây dựng Việt Nam

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510