Ban QLDA xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh mời thầu gói thấu Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Cả

01:59:34 | 05/11/2015

Ban QLDA xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh mời thầu gói thầu số 8 - Xây lắp phần chống mối công trình thuộc dự án "Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Cả - Chùa Diên Phúc, xã Văn Khê, huyện Mê Linh".

Số thông báo mời thầu: 20151101793 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Phi tư vấn - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Gói thầu số 8- Xây lắp phần chống mối công trình

Thuộc dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Cả - Chùa Diên Phúc, xã Văn Khê, huyện Mê Linh

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác 

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày  10/11/2015 - 09:00 Đến ngày  20/11/2015 - 09:00

Địa điểm: Tầng 1, Trụ sở quản lý các trung tâm dạy nghề huyện Mê Linh - Khu trung tâm hành chính, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 

Giá bán: 1.500.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 20/11/2015 - 09:00

Nội dung chính của gói thầu: Phòng và chống mối trong và ngoài nhà khu vực Đình Cả và Chùa Diên Phúc

Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình


VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đấu thầudịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng tốt nhất

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510