Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí mời thầu thuê dịch vụ sửa chữa nhỏ các hạng mục thuộc nhà xưởng của XNKT

01:31:25 | 05/11/2015

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí mời thầu gói thầu Thuê dịch vụ sửa chữa nhỏ các hạng mục thuộc nhà xưởng của XNKT thuộc dự án "Kế hoạch tự mua sắm VTTB và Dịch vụ trong nước theo ủy quyền năm 2015".

Số Thông báo mời thầu: 20151101931 - 00

Loại thông báo: Thông báo thực 

Lĩnh vực thông báo: Phi tư vấn - Công nghệ cao 

Hình thức thông báo: Đăng lần đầu 

Gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa nhỏ các hạng mục thuộc nhà xưởng của XNKT (gói thầu số: KT-028/15-DV)

Thuộc dự án: Kế hoạch tự mua sắm VTTB và Dịch vụ trong nước theo ủy quyền năm 2015

Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của Vietsovpetro năm 2015 (trích từ doanh thu bán dầu thô để lại cho Vietsovpetro) 

Bên mời thầu: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí 

Hình thức lựa chọn nhà thầu  Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển - Chỉ chọn nhà thầu trong nước ) 

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày  11/11/2015 - 08:00 Đến ngày  23/11/2015 - 09:00

Địa điểm: Phòng Thương Mại, XNKT, số 15 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Điện thoại: 064-3839871/3838662 Ext: 5656 (Ms. Oanh) 

Giá bán: 400.000 VND 

Thời điểm mở thầu: 23/11/2015 - 09:00 

Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa nhỏ các hạng mục thuộc nhà xưởng của XNKT phục vụ cho hoạt động sản xuất chính của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro tại Lô 09-1

Thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 11 năm 2015

 

VDICT sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn đấu thầudịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng tốt nhất

Liên hệ hotline :

Mr.Thiên: 0964 721 668

Mr Đức: 0985 292 510

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

 • Banner right
 • http://tuvandauthau.org

  • Mr.Thiên
   0964 721 668
  • Mr Đức
   0985292510